De boerderij Klein Liendert, ook wel Nieuw Liendert genoemd, was gelegen ten zuiden van de Kooperwetering aan de Liendertscheweg D 57 in Hoogland.

(Bij de grenswijziging per 1 september 1940 is het gedeelte van Hoogland ten zuiden van de Kooperwetering overgegaan naar de gemeente Amersfoort, groot 115 ha met 243 inwoners.)

Reinier van Valkenhoef heeft boerderij Klein Liendert, kadastraal bekend Hoogland D 306, 307 (later gesplitst in 674 en 675), 308, 309 en 310, groot 6.94.20 ha, in 1892 gepacht van H.v.Velthuizen te Baarn. H.v.Velthuizen heeft in 1887 Klein Liendert gekocht van Evert Hartman, die in 1884 bij het overlijden van zijn vrouw Aartje van Veldhuizen eigenaar was geworden. (Evert Hartman en H. van Velthuizen bezaten in in Liendert in totaal 6.94.20 ha; naast genoemde percelen bij Klein Liendert ook de percelen D 312 {0.04.30 ha} en D 313 {1.54.10 ha}).

Na zijn huwelijk op 18 februari 1892 met Grietje Voskuilen (dochter van Hendrik Voskuilen en Johanna Schimmel van boerderij Hoeflust) gaan zij wonen op Klein Liendert. Zij blijven daar wonen tot zij op 15 maart 1899 verhuizen naar de nieuw gebouwde boerderij De Nieuwe Kruiskamp.

In 1899 verpacht H.v.Velthuizen Klein Liendert aan Willem Brouwer, die er met zijn vrouw Comelia van Dummelen gaat wonen. In 1910 koopt Gijs de Jong uit Nijkerkboerderij Klein Liendert van H.v.Velthuiien. Hij gaat er met zijn vrouw Gijsbertha Brouwer wonen.

Gijs de Jong verkoopt Klein Liendert in 1934 aan Antonius Tolboom. Op 11 mei 1940 is boerderij Klein Liendert door Nederlandse militairen in brand gestoken. In de loop van 1940 is Klein Liendert door Toon Tolboom voor rekening van het Bureau Wederopbouw weer herbouwd.

In 1966 moest boerderij Klein Liendert wijken voor de stadsuitbreiding van Amersfoort.