Boerderij De Haarhof te Hoevelaken
De Amersfoortse Courant van 30 augustus 1866

Hendrik wordt op 22 januari 1826 om 23:00 uur geboren als jonste kind van Hessel Valkenhoef en Geurtje Brinkenstein. Hessel was van beroep bouwknecht en baggeraar en zij woonden buiten de Kleine Koppelpoort te Amersfoort. Hendrik had een zus Reijertje die gehuwd was met Hendrik Wahlenkamp.

Hendrik leerde lezen en schrijven, hetgeen in die tijd niet gewoon was.

Hendrik trouwde op 8 november 1854 met Gijsbertha van Eijden, boerendochter geboren te Eemnes, maar wonende te Amersfoort op boerderij De Hilhorst. De vader van Hendrik, Hessel, heeft destijds (1854) bij het huwelijk van zijn zoon met Geipje van Eijden laten vastleggen dat de persoonsnaam niet meer Valkenhoef, maar van Valkenhoef zal luiden. Het echtpaar gaat wonen aan de Langestraat 137 te Amersfoort, alwaar Hendrik een zaak in houtwaren begint. Men verkoopt klompen, maar ook meubels etc.

Hendrik was op dat moment nog de enige stamhouder van het geslacht Van Valkenhoef. Alleen hij kon ervoor zorgdragen dat het geslacht met de familienaam Van Valkenhoef niet zou uitsterven.

Op 7 maart 1856 koopt Hendrik het pand Langestraat 137 van Petrus Reijnders. Op 25 maart 1859 wordt ten overstaan van notaris Werkhoven het naastgelegen pand Langestraat 135 geveild en Hendrik wordt de koper. De panden staan er nog steeds in nagenoeg de zelfde staat. Het pand nummer 135 is in gebruik bij een onderdelenwinkel en nummer 137 staat te huur.

Het gaat Hendrik zakelijk gezien kennelijk voor de wind. In die tijd was er in Nederland sprake van census kiesrecht. Alleen degene die een bepaalde mate van belasting betalen, mochten hun stem uit brengen. Hendrik mocht stemmen voor zowel de Tweede Kamer, als de Provinciale Staten en de Gemeenteraad.

Uit het huwelijk met Geipje worden 4 kinderen geboren:

1. Hessel
Hessel was geboren op 27 september 1855 en was gehuwd met Hendrika van de Kooy. Hessel was kruidenier annex kastelein in Amersfoort aan de Kampstraat 77/79 en had 7 kinderen, Hendrikus (1885) Agnes (1886) Gijsbertha (1887) Maria (1888) Anna Maria (1889) Jordanus (1890) Reinierus Richardus (1891).

2. Agnes
Agnes was geboren op 8 november 1857 en op 11 april 1883 gehuwd met Johannis Sandbrink. Zij woonden te Hoevelaken op boerderij De Haarhof. Zij hadden 4 kinderen: Albert (1885) Hendrik (1887) Everarda Gijsbertha (1888) Gijsbertus Everardus (1890).

3. Reinierus Regardus

4. Johannes
Jan was geboren 9 maart 1861 en trouwde 12 juli 1904 te Eemnes met de veel jongere Antje Willemsen (1879). Jan was in leven boerenarbeider te Hilversum. Zij hadden geen kinderen.

Op 9 juni 1862 komt Geipje te overlijden. Geipje had een testament. Ten tijde van haar overlijden bleek de boedel te bestaan uit twee naast elkaar gelegen huizen met erf gelegen in Amersfoort.

Hendrik hertrouwt op 26 augustus 1863 op 37 jarige leeftijd met Anna van de Hoef oud 26 jaar. Als getuigen zijn aanwezig de drie broers van Geipje van Eijden: Teunis, Gijsbertus, en Jan. Gezien het vermogen dat Hendrik inmiddels heeft opgebouwd, worden voorafgaand aan dit huwelijk op 17 augustus 1863 te Amersfoort bij notaris Van Birkhoven huwelijkse voorwaarden opgemaakt, waarin Anna gerechtigd wordt tot een kindsdeel.

Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren:

5. Gijsbertus
Gijs werd geboren op 22 december 1864 te Amersfoort en huwde op 28 juli 1896 met Mechtelina van Ramselaar. Hij overleed op 3 I juli 1909 en zijn vrouw op 19 augustus 1910. Gijs was van beroep meubelmaker en woonde eerst aan de Langestraat 135a en later aan de Westsingel 50 te Amersfoort. Zij hadden 11 kinderen.

6. Hendrikus Johannes
Hendrikus werd geboren op 12 januari 1867 te Amersfoort. Hij is op 28 september 1890 overleden.

In 1866 slaat het noodlot toe. De grachten binnen de stad Amersfoort zijn smerig, het vuil drijft op het water. Op 8 juni 1866 breekt er cholera uit. Elke dag maakt de ziekte nieuwe slachtoffers en velen overlijden. In augustus 1866 zijn al 283 inwoners van de stad besmet geraakt, waarvan er 175 zijn overleden. Amersfoort telde toen ruim 13.000 inwoners. Op 24 augustus 1866 overlijdt ook Hendrik op 40 jarige leeftijd. Weduwe Anna was op dat moment zwanger.(zie kind nummer 6) en het leven moet zwaar zijn geweest.

Zij kan niet langer zorgen voor de kinderen Hessel, Reinier en Jan en die verhuizen dan ook naar boerderij De Hilhorst, alwaar zij opgroeien bij de broer en zussen van Geipje. Agnes, 9 jaar oud, zal een goede hulp voor moeder zijn geweest, want die blijft wel tot 1872 bij Anna wonen. Tot voogd van de minderjarige kinderen wordt Gijs van Eijden benoemd.

Weduwe Anna zet de zaak voort en huwt op 15 juni 1870 met Reinierus van Esveld, 29 jaar en meubelmaker te Nijkerk. Reinier trekt in bij Anna en zet de zaak voort.Uit dit huwelijk wordt op 17 september 1872 een zoon geboren: Hendrikus Lambertus Anna overlijdt op 3 maart 1896 op bijna zestigjarige leeftijd. Tot haar erfgenamen behoren volgens de wet haar kinderen Gijs uit haar eerste huwelijk en Henrikus Lambertus uit het tweede huwelijk.De boedel bestaat uit twee naast elkaar gelegen winkelhuizen in Amersfoort, twee woningen in de Teutstraat te Amersfoort, winkelvoorraad. Maar er zijn ook schulden gemaakt en er is een lijst met crediteuren die nog geld te vorderen hebben voor geleverde waren. Per saldo bestaat de gemeenschap uit f 6.255, 13 waarvan na deling met haar huwelijkse partner Reinier van Esveld nog 0.127,56 overblijft voor Gijs en Hendrik.

Reinierus van Esveld huwt op 23 februari 1897 Barbara de Beer (geb 10-12-1849)