Hessel werd op 28 juni 1788 gedoopt in de RK kerk Santvoort en Eem als 5e kind van Cornelis HesseIs Valkenhoef en Ariaantje Rutgers Ruijter. Hij groeide op in Ter Eem, een dorpje aan de Eem ter plaatse van het huidige Eembrugge.

Hessel was landbouwer/daggelder. Op 24 oktober 1816 trouwt Hessel te Hoogland met Geurtje Hendrikse Brinkenstein, dochter van Hendrik Albertse Brinkenstein en Reijertje Janse (Krol) Klapmuts. Geurtje was geboren op 27-11-1790 op de boerderij De Geer (van Zuilen) te Hoogland en was zwanger.

Aan dit huwelijk is het opmaken van een “Akte van Blijkbaarheid” aan voorafgegaan, zoals reeds vermeld in het boekje uit 1979, omdat niet duidelijk was of Hessel de naam Valkenhoef mocht dragen.

Het jonge paar gaat wonen in Hoogland in huis nummer 51. Op 7 maart 1817 wordt hun eerste kind geboren: Reijertje, maar het dochtertje overlijdt op 5 juni 1817. Op 12 maart 1818 wordt wederom een Reijertje geboren. (Deze dochter trouwde later met Hendrik Wahlenkamp en woonde in Amersfoort. Zij overleed in 1893 te Amersfoort op 76 jarige leeftijd.)

In 1819 verhuist het gezin naar Amersfoort, alwaar het gaat wonen buiten de Kleine Koppelpoort. Er worden nog 4 kinderen geboren: Johanna (1819), Hendrik (1820), Alijda (1821) en Hendrikus (1826). Op Hendrikus na, overlijden alle kinderen op jonge leeftijd. Op 9 oktober 1827 wordt er een levenloze zoon geboren en ten gevolge van die bevalling overlijdt Geurtje nog diezelfde dag. Weduwnaar Hessel (40) trouwt op 18 februari 1829 te Amersfoort met Gijsbertje Bruinhorst, maar dit huwelijk blijft kinderloos.

Op 21 maart 1855 overlijdt Hessel te Amersfoort op 66 jarige leeftijd. Volgens de Memorie van Successie die na het overlijden is opgemaakt laat Hessel aan zijn kinderen Reijertje en Hendrik na: het 1/9 e deel van het huis “Ongemak” te Duist, bestaande uit 5 bunders, 10 roeden en 54 ellen. Omdat deze boerderij is belast met een vruchtgebruik behoeven Reijertje en Hendrik geen belasting te betalen. Dit aandeel werd verkregen uit een eerdere erfenis uit de familie Brinkenstein.