Op de kaart van de polders der Eemlandtsche Leege Landen uit 1666 komt boerderij Valkenhoef reeds voor: perceel 189 in de polder ’t Nieuwe Landt, groot 5 dammaten en 189 roeden (= 3.12.71 ha). Tot de boerderij behoorden ook de percelen bouw- en weiland 186, 187, 188, 190, 191, 192 en 195, in totaal groot 35 dammaten en 97 roeden (= ongeveer 20.13.86 ha).

In 1681 koopt Wouter Comelisse van de Eekmolen boerderij Valkenhoef; pachter is dan Roetert Aartsen. Wouter Comelisse gaat zich dan “Wouter (van) Va1ckenhoeff” noemen. Hij is heemraad van de polder Het Nieuweland in 1687, 1688, 1696, 1697, 1698, 1711, 1712, 1714 en 1715.

Op 26 april 1743 trouwt Rijk Dirkse van Dorrestijn, weduwnaar van Woutertje Willems, met Geert je Comelisse en hij woonde op Valkenhoef.

Na het overlijden van Rijk Dirksen van Dorrestijn trouwt zijn weduwe Geert je Comelisse op 3 februari 1750 me Hessel Comelisse. Deze Hessel Comelisse is de betovergrootvader van Reinier van Valkenhoef. Door dit huwelijk wordt Hessel Comelisse boer op Valkenhoef en komt de familienaam “Valkenhoef’ in gebruik.

Bij het huwelijk van Hendrik van Valkenhoef met Geipje van Eijden (de ouders van Reinier van Valkenhoef) op 8 november 1854 heeft de vader van Hendrik (Hessel Valkenhoef) laten vastleggen dat de familienaam in het vervolg “van Valkenhoef’ zal zijn.

De dorpsgerechten van Hoogland maken 2 oktober 1763 melding van de verkoop van het erf Valkenhoef door Hendrik Muschman, koopmàn te Amersfoort, aan de Heer (Jacob of Matheus ?) Oudendoelen. Hendrik Muschman is heemraad van de polder Het Nieuweland geweest in 1768, 1769, 1772 en 1773; Jacob Oudendoelen in 1735, 1736, 1750, 1751, 1755, 1756, 1760 en 1761; Matheus Oudendoelen in 1748,1749,1753 1754,1758 en 1759.

Kort na deze verkoop van Valkenhoef vertrekt Hessel Comelisse met zijn vierde vrouw Evertje Jorden, met wie hij op 19 oktober 1763 in Hoogland is getrouwd, naar Ter Eem.

In 1780 wordt Evert Helrnerden van de Heijsteeg, die dan boer is op Valkenhoef, benoemd tot Schepen van Hoogland en Emiclaer; hij is ook heemraad geweest van de polder Het Nieuweland in 1799, 1800, 1803 en 180″1

Voor notaris Vliecks te Amersfoort sluit Hendrik Helmerse van de Heijsteeg in 1825 een hypothecaire geldlening met L.E. Visser te Amersfoort met het erf Valkenhoef als onderpand.

De weduwe van L.E. Visser, winkelierster te Amersfoort, is in 1830 eigenaresse van het erf Valkenhoef; pachter is dan Comelis Schoonderbeek.

In 1846 wordt boerderij Valkenhoef, groot 23.30.40 ha, eigendom van haar dochter Diana Ephraim Visser.

In de zomer van 1881 woonde boer Bruinisse als pachter op Valkenhoef; hij was protestant, maar heeft desondanks materiaal gereden voor de bouw van de St.Martinuskerk in Hoogland.

In 1888 zijn Hendrik Eijbergen en zijn vrouw Jaantje van den Heuvel pachter van Valkenhoef.

In 1894 gaat boerderij Valkenhoef in de vorm van een legaat van Diana Ephraim Visser, weduwè van mr 1. Vizevoud, te den Haag in eigendom over naar Francoise Jeanne Deminiere, weduwe van dr. Emanuel Samuel Stein (geneesheer te den Haag).

Na het overlijden van Francoise Jeanne Deminiere in 1896 koopt pachter Hendrik Eijbergen boerderij Valkenhoef.

Nadat de boerderij Valkenhoef een jaar leeg had gestaan, heeft Piet Anthoniem van ’t Klooster (gehuwd met Gerrie van de Hoef) deze boerderij in 1915 van zijn oom Hendrik Eijbergen gekocht en was toen 27 ha groot. I 1926 heeft Piet van ’t Klooster Valkenhoef gesloopt en een nieuwe boerderij gebouwd. Bij de sloop kwam een (gevel)steen te voorschijn met het jaartal 1703, (waarschijnlijk) het bouwjaar. De in 1926 nieuw gebouwde boerderij Valkenhoef is een van de 55 boerderijen en 80 woonhuizen in Hoogland, welke op 11 mei 1940 door Nederlandse militairen in brand werden gestoken om een vrij schootsveld te krijgen tegen eventueel naar Amersfoort oprukkende Duitse soldaten.

Voor rekening van het Bureau Wederopbouw is de boerderij Valkenhoef in de loop van het jaar 1940 door Piet van ’t Klooster herbouwd.

In 1949/1950 heeft Th.G. (Gradus) van ’t Klooster (gehuwd met Grad Tolboom) de boerderij Valkenhoefmet 10 ha grond van zijn vader Piet van ’t Klooster gekocht. Overige 17 ha grond werden door Piet van ’t Klooster verdeeld/verkocht aan zijn andere zoons Hendrik, Toon en Arie van ’t Klooster.

Op zijn beurt heeft Geradus van ’t Klooster de boerderij Valkenhoef (= Nieuwlandseweg 37 in Hooglans), groot ongeveer 10 ha, op 22 december 1978 verkocht aan zijn zoon Gert. Toen Gert van ’t Klooster (gehuwd met Hermien van de Vecht uit Paasloo) naar Drenthe verhuisde en later naar Nieuw Zeeland emigreerde heeft hij boerderij Valkenhoef met 0.75.00 ha grond op 29 april 1982 verkocht aan Jan van de Wolfshaar (gehuwd met Dilia van de Boom). Jan van de Wolfshaar heeft de boerderij op 10 juli 1990 weer verkocht aan zijn broer Antoon van de Wolfshaar (gehuwd met Marian van den Hengel) en die heeft op 16 september 1999 Valkenhoef verkocht aan de gemeente Amersfoort in het kader van de stadsuitbreiding Nieuwland.

In juni 2001 zal in de voormalige boerderij Valkenhoef de Stichting Medisch Centrum Nieuw land (= Zeldertsedreef 13) gevestigd zijn.